Skicka länk till app

Innoman


4.4 ( 3744 ratings )
Hälsa & Fitness
Utvecklare: Innoman Oy
Gratis

Sovellus on Innoman HR Oy:n kehittämä palvelu työssäjaksamisen ja työhön paluun tueksi. Sovelluksen avulla tuetaan henkilöä, joka on palaamassa töihin esimerkiksi tapaturmavammasta toipumisen jälkeen.

Applikaation tarkoituksena on antaa sekä työntekijälle että hoitotaholle jatkuvaa tietoa työhön palaamisen onnistumisesta. Applikaatioon kerätään vain kuntoutujan antamaa tietoja kuntoutujan suostumuksella eikä niitä luovuteta muille osapuolille.